Thẻ: mũ bảo hiểm nửa đầu có kính ace a31k (bóng) – đen